How to Contact SASSA

Gauteng
Mr Themba Matlou
E-Mail: ThembaMat@sassa.gov.za

28 Harrison Street
Johannesburg
2000
Private Bag X120
Marshalltown
2107

Tel: 011 241 8320
Fax: 011 241 8305
E-Mail: GrantsEnquiriesGP@sassa.gov.za

Branch Coordinator:
E-Mail:

Limpopo
Ms Zodwa Mvulane
E-Mail: ZodwaMv@sassa.gov.za

43 Landros Mare Street
Polokwane
0699

Private Bag X9677
Polokwane
0700

Tel: 015 291 7509
Fax: 015 291 7416
E-Mail: GrantsEnquiriesLIM@sassa.gov.za
E-Mail: CustomerCareLim@sassa.gov.za

Branch Coordinator:
E-Mail:

Free State
(Acting) Mr Mohodi Tsosane
E-Mail: MohodiT@sassa.gov.za

Cnr St. Andrew Street & Aliwal Street
Bloemfontein

Private Bag X20553
Bloemfontein
9300

Tel: 051 410 8339
Fax: 051 409 0862
E-Mail: GrantsEnquiriesFS@sassa.gov.za

Branch Coordinator:Liziwe Stokwe
E-Mail:LiziweS@sassa.gov.za
Tel: 051 410 8552


KwaZulu Natal
Ms Thamo Mzobe
E-Mail: ThamoM@sassa.gov.za

1 Bank Street
Pietermaritzburg
3201

Private Bag X9146
Pietermaritzburg
3201

Tel: 033 846 3324
Fax: 033 846 9595
E-Mail: GrantsEnquiriesKZN@sassa.gov.za

Branch Coordinator:
E-Mail:

SASSA Head Office
SASSA House
501 Prodinsa Building
Cnr Steve Biko and Pretorius Streets
Pretoria

Private Bag X55662
Arcadia
Pretoria
0083

Tel: 012 400 2322 (Switchboard)
0800 60 10 11
Website: www.sassa.gov.za

Grants Enquiries
SASSA Toll Free: 0800 60 10 11
E-Mail GrantEnquiries@sassa.gov.za

Mpumalanga
Mr Themba Matlou
E-Mail: ThembaMat@sassa.gov.za

18 Ferreira Street
Nelspruit
1200

Private Bag X11230
Nelspruit
1200

Tel: 013 754 9446
Fax: 013 754 9501

Branch Coordinator:
E-Mail: GrantsEnquiriesMP@sassa.gov.za

North West
Ms Zodwa Mvulane
E-Mail: ZodwaMv@sassa.gov.za

1st Industrial Site
Mahikeng
2735

Private Bag X44
Mmabatho
2735

Tel: 018 388 4006
Fax: 086 611 9740
E-Mail: GrantsEnquiriesNW@sassa.gov.za
E-Mail: sassanwqueries@net1.com

Branch Coordinator:
E-Mail:

Northern Cape
(Acting) Mr Mohodi Tsosane
E-Mail: MohodiT@sassa.gov.za

Permanent ‘Perm’ Building
33 Du Toitspan Road
Kimberley
8300

Private Bag X6011
Kimberley
8300

Tel: 053 802 4919
Fax: 053 832 5229
E-Mail: GrantsEnquiriesNC@sassa.gov.za

Branch Coordinator: Linda Denga (Klaas)
E-Mail: LindaD@sassa.gov.za


Eastern Cape
(Acting) Mr Zanoxolo Mpeta
E-Mail: OscarM1@sassa.gov.za

BKB Building
Cnr Fitzpatrick & Merino Road
Quigney
East London

Private Bag X9001
Chiselhurst
East London
5200

Tel: 043 707 6335
Fax: 043 707 6487
E-Mail: GrantsEnquiriesEC@sassa.gov.za
E-Mail: ECCustomerCare@sassa.gov.za

Branch Coordinator: Felicia Dickens
E-Mail: FeliciaWi@sassa.gov.za

Western Cape
(Acting) Mr Abraham Mahlangu
E-Mail: AbrahamM@sassa.gov.za

Golden Acre
Adderley Street
Cape Town
8000

Private Bag X9189
Cape Town
8000

Tel: 021 469 0235
Fax: 021 469 0260
E-Mail: GrantsEnquiriesWC@sassa.gov.za

Branch Coordinator:
E-Mail:

Scroll to Top