What is Mthethwa clan names?

Izithakazelo zakwaMthethwa

According to Muzi Mthethwa (1995), the Mthethwas are descended from the Nguni tribes of northern Natal and the Lubombo Mountains, whose modern identity dates back some 700 years. They are among the first Nguni-Tsonga groups who left the Great Lakes in Central Africa between 200 AD and 1200 AD. On arrival in Southern Africa, they settled around modern-day Swaziland, mainly on the Lubombo Mountains, before leaving in the 17th century to settle in modern-day KwaZulu-Natal, in the Nkandla region.

It consisted of roughly 30 Nguni chiefdoms, lineages, and clans. Unlike its successor, the Zulu Kingdom, the Mthethwa Paramountcy was a confederation.  After Zulu chief Shaka kaSenzagakhona (better known as Shaka Zulu) became king, he forged a nearly homogeneous nation with a single king (nkosi).

The Mthethwa Paramountcy was consolidated and extended under the rule of Dingiswayo. The chief entered into an alliance with the Tsonga to the north in the early 19th century and began trading Ivory and other things with the Portuguese in Mozambique. About 1811, the Buthelezi and a number of other Nguni groups, including the then still marginal Zulu clan led by Senzangakona, were integrated into a sort of confederacy with the Mthethwa clan predominating.

Dingiswayo was killed in a battle with the Ndwandwe in 1817. The Mthethwa Paramountcy was then superseded by the Zulu Kingdom under Shaka, a former lieutenant in the Mthethwa army. Many military and administrative institutions, including the system of age regiments (amabutho) that later characterized the Zulu kingdom were utilized by Mthethwa, although an older theory that credits the Nyambose rulers of Mthethwa with the introduction of amabutho is no longer accepted because of evidence for the widespread existence of amabutho going back into the 18th century and perhaps earlier. The Mthethwa were amongst the first Nguni Chiefdoms to use guns.

Mthethwa
Dingiswayo,
Nyambose,
Magaga onsibansiba,
Mfolozi emnyama inketha baweli nabawelayo bayayiqokelela,
Nina bakanhlamba kangicelani ngoba angiceli lutho lomuntu,
Wena okalugagane oluhlabangaphi ngoba phela lumhlaba ngale,
Thulisa kuyozwakala,
Nkonyane yenkosi,
Hlangalezwe,
Nina baka Xaba kaMadangu,
KaNkomo enenekazi, izothandandana nayiphi na?
Izothandana neyakithi Eyengweni,
Khubaze, Jobe kaKhali,
Magezang’obisi lwenhlu abanye begeza ngamanzi,
Amabekankosi,
Nzimezimnyama,
Nina bakaGeza kaJakada,
Maphoswa kubusa,
Nina basezansi,
Mazila Mbolwane!

Scroll to Top